Objavljeno 14.10.2020.

Žene koje kasnije rode imaju predznak duljeg života!

Nitko sa sigurnošću ne može znati koliko će živjeti, a novo istraživanje otkriva kako dob majke pri rođenju posljednjeg djeteta utječe na duljinu telomere, odnosno krajeve kromosoma.


Rezultati su to istraživanja objavljenog u časopisu Menopause. Naime, dužina ženskih telomera povezana je s previđenim životnim vijekom. Telomeri štite krajeve kromosoma i utječu na održavanje genomske stabilnosti. Dužina telomera (kraći telomeri) povezana je sa stanjima poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, neurološkim stanjima i različitim karcinomima.

Dob majki pri rođenju posljednjeg djeteta utječe pozitivno na duljinu telomera, što znači kako su žene koje su rodile svoje posljednje dijete u kasnijim godinama života imale dulje telomere, a to je predznak dugoročnog zdravlja i dugovječnosti.

Foto: freepik
A.Đ.H.


Povezani sadržaj