Objavljeno 16.03.2021.

Film Jedna od nas daje odgovor na pitanje 'Zašto djeca šute?'

'Oktavijanom' netom nagrađeni film Jedna od nas, temu seksualnog zlostavljanja djece postavlja u fokus javnosti i otvara niz pitanja, među kojima je jedno od najučestalijih i ono: „Zašto djeca šute?“

Dokumentarni film Đure Gavrana, Jedna od nas, dobitnik je prestižne strukovne nagrade ''Oktavijan'', koju Hrvatsko društvo filmskih kritičara već gotovo tri desetljeća dodjeljuje kao krunu godišnje filmske i video proizvodnje. 

Jedna od nas najbolje je ostvarenje 2020. godine u kategoriji kratkog i srednjometražnog dokumentarnog filma, a „Oktavijan“ tako dolazi kao još jedno u nizu važnih priznanja filmu koji tematizira reakcije društva na otkrivanje seksualnog zlostavljanja djece.

„Ono što je zaključak mog četverogodišnjeg istraživanja i rada na ovoj temi jest da trebamo vjerovati djeci, stvarati odnos s puno povjerenja i empatije te da je potrebno napokon početi osvještavati u kojoj mjeri je problem seksualnog nasilja nad djecom prisutan u našem društvu, prihvatiti ga, pa jasno i glasno komunicirati“, istaknuo je redatelj.

Jednom od nas, Đuro Gavran je temu koja je za mnoge tema rezervirana isključivo za crnu kroniku ili fikciju, postavio u fokus javnosti i otvorio niz pitanja, među kojima je jedno od najučestalijih i ono: 'Zašto djeca šute?'

Kako objašnjava psihologinja Maja Mamula, osnivačica i koordinatorica Ženske sobe, neprofitne feminističke organizacije koja se jedina u Hrvatskoj sustavno bavi seksualnim nasiljem, razloga je mnogo. Ističe kako većina ljudi smatra da je seksualno nasilje nad djecom nešto što uključuje veliku količinu fizičke sile. 

No, u 85 posto slučajeva počinitelj je osoba od povjerenja, koja ima moć, autoritet, koja je manipulativna i koristi različite tehnike za pridobivanje povjerenja i šutnju djeteta. Djeca šute jer, ovisno o dobi, nerijetko ne shvaćaju da se radi o seksualnom nasilju. Također, takvi odnosi su ispočetka uobičajeni, a tek kasnije se seksualiziraju, dok kompleksnosti pridonosi i situacija u kojoj je počinitelj osoba koju vole, primjerice netko od roditelja. 

Dio djece preuzima krivnju i odgovornost za preživljeno nasilje te se srami ili boji povjeriti drugima jer smatra da mu nitko neće vjerovati. Osim svega navedenog, jedan od krucijalnih razloga o kojem se izuzetno malo govori jest takozvani sindrom privikavanja na sekusalno nasilje. 

„Kad imamo dijete, pogotovo malo dijete, koje je probalo nekome nešto reći i nije naišlo na podršku, razumijevanje i povjerenje, jedini način da preživi nasilje svojevrsna je prilagodba. Dijete koristi sve svoje kapacitete da jednostavno podijeli svoj život na život za van – vrtić, školu, prijatelje i ostalo – i taj drugi, užasan život, u kojem se događa seksualno nasilje. Radi se o načinu djeteta koji mu omogućava da preživi“, kazala je psihologinja. 

Maja Mamula  dio je stručnog tima koji je sudjelovao u nacionalnoj kampanji „Jedna od nas“ nastaloj na temelju istoimenog dokumentarnog filma, a koja je pokrenuta s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu seksualnog nasilja nad djecom te uvođenja prevencije seksualnog nasilja u osnovne i srednje škole kao dio obveznih školskih preventivnih programa. 

Više informacija o samoj temi, filmu i kampanji nalazi se na službenoj mrežnoj stranici Jedna od nas

PR članak

Povezani sadržajKomentari:

bodab prije 2 dana:

I get paid more than $120 to $130 per hour for working online. I heard about this job 3 months ago and after joining this i have earned easily $15k from this without having online working skills. This is what I do..... www.online.work45.com

wasedaj 476 prije 2 dana:

All you need is a computer and a internet connection and you are ready to start.
Learn how to make a steady income for yourself on following web adress.for more info visit any tab this site Thanks a lot

>>>>>>> www.net.work45.com

wikosi 5434 prije 4 dana:

M­y­ l­a­s­t­ p­a­y­ c­h­e­c­k­ w­a­s­ $9500 w­o­r­k­i­n­g­ 12 h­o­u­r­s­ a­ w­e­e­k­ o­n­l­i­n­e­. m­y­ s­i­s­t­e­r­s­ f­r­i­e­n­d­ h­a­s­ b­e­e­n­ a­v­e­r­a­g­i­n­g­ 15k­ f­o­r­ m­o­n­t­h­s­ n­o­w­ a­n­d­ s­h­e­ w­o­r­k­s­ a­b­o­u­t­ 20 h­o­u­r­s­ a­ w­e­e­k­. i­ c­a­n­'t­ b­e­l­i­e­v­e­ h­o­w­ e­a­s­y­ i­t­ w­a­s­ o­n­c­e­ i­ t­r­i­e­d­ i­t­ o­u­t­. t­h­i­s­ i­s­ w­h­a­t­ i­ d­o­. <(")

Copy Here.........>> www.net.work45.com

pohifok 762 prije 4 dana:

Google is now paying $ 99 to $ 140 per hour for doing work online work from home. last paycheck of me said that $ 18537 from this easy and simple job. its amazing and earns are awesome. no boss, full time freedom and earnings are in front of you. this job is just awesome.
Copy Here ......... >> www.net.work45.com

botikes 662 prije 4 dana:

Real online home based job to make more than $14k. Last month i have made $15738 from this home job. Very simple and easy to do and earnings from this are just awesome.for details Open This Website…… www.net.work45.com

fininoj 787 prije 5 dana:

I­ m­a­k­e­ u­p­ t­o­ $90 a­n­ h­o­u­r­ o­n­-l­i­n­e­ f­r­o­m­ m­y­ h­o­m­e­. m­y­ s­t­o­r­y­ i­s­ t­h­a­t­ i­ g­i­v­e­ u­p­ o­p­e­r­a­t­i­n­g­ a­t­ w­a­l­m­a­r­t­ t­o­ p­a­i­n­t­i­n­g­s­ o­n­-l­i­n­e­ a­n­d­ w­i­t­h­ a­ b­i­t­ s­t­r­i­v­e­ i­ w­i­t­h­ o­u­t­ p­r­o­b­l­e­m­ s­u­p­p­l­y­ i­n­ s­p­h­e­r­i­c­a­l­ $40h­ t­o­ $86h­… s­o­m­e­o­n­e­ t­u­r­n­e­d­ i­n­t­o­ t­o­p­ t­o­ m­e­ b­y­ w­a­y­ o­f­ m­a­n­n­e­r­ o­f­ s­h­a­r­i­n­g­ t­h­i­s­ h­y­p­e­r­l­i­n­k­ w­i­t­h­ m­e­, s­o­ n­o­w­ i­'m­ h­o­p­i­n­g­ i­ o­u­g­h­t­ t­o­ h­e­l­p­ a­ p­e­r­s­o­n­ e­l­s­e­ a­c­c­e­s­s­i­b­l­e­ t­h­r­o­u­g­h­ s­h­a­r­i­n­g­ t­h­i­s­ h­y­p­e­r­l­i­n­k­... s­t­r­i­v­e­ i­t­, y­o­u­ <(")

Copy Here.........>> www.net.work45.com

xivodat 18.03.2021.:

I get paid more than $120 to $130 per hour for working online. I heard about this job 3 months ago and after joining this i have earned easily $15k from this without having online working skills. This is what I do
www.job.works76.com

tibepon 17.03.2021.:

?Makes $130 to $160 per day online work and i received $16894 in one month online acting from home.I am a daily student and work simply one to a pair of hours in my spare time.Everybody will do that job and monline akes extra cash by simply open this link.... CLICK HERE ? Www.Job.Wo­r­k­s­76.Com

RebeccaFOneil 17.03.2021.:

I’m making over $7k a month working part time. I kept hearing other people tell me how much money they can make online so PUz I decided to look into it. Well, it was all true and has totally changed my life. This is where i started.......... Www.Paycash1.com

ginim 63280 16.03.2021.:

[ STAY AT HOME & WORK AT HOME ] Start making money this time... Spend more time with your family & relative by doing jobs that only require for you to have a computer and an internet access and you can have that at your home. Start bringing up to $65o to $7oo a month. I've started this job and earn handsome income and now i am exchange it with you, so you can do it too. You can check it out here...... www.home.work45.com

KomentirajPopularno na blogu