Objavljeno 17.01.2021.

Serija Ime ruže - sadržaj i epizode

Serija u produkciji RAI-a snimljena prema istoimenom glasovitom romanu Umberta Eca. Sjeverna Italija 1327. godine. Brat Vilim od Baskervillea stiže u benediktinsku opatiju u Alpama, odvojenu od svijeta. Očekuje ga važna rasprava.

Epizoda 8

Adsa muči sudbina djevojke i moli Vilima za pomoć. I Anna pokuša osloboditi dvoje zarobljenika, ali odustane kad joj smočničar u suzama prizna da je on izdao njezine roditelje. Usred mise Malachia odjednom padne mrtav na pod. Vilim nagovori Guija da pusti djevojku, no to je varka. Već je odlučio da će ona umrijeti prije zore. Premda znaju da riskiraju živote, franjevci odlaze u Avignon na razgovor s papom. Iako je pozvan da napusti opatiju, Vilim sutradan odluči da će ostati i završiti istragu.

8.
EPIZODA

1.
SEZONA

HRT2

Predstavljat će franjevački red koji ima podršku Ludviga Bavarskog, budućega cara Svetog Rimskog Carstva, ali kojem prijeti temporalna moć francuskog pape Ivana XXII.

S Vilimom putuje Adso, mladi benediktinski novak. Odbacivši život koji mu je namijenio njegov otac, barun koji podržava cara, Adso je za vođu na svojem duhovnom putu odabrao Vilima.

Čim su stigli, opat im otkriva kakvo neugodno ozračje vlada u opatiji čija knjižnica sadrži rukopise neprocjenjive vrijednosti i gdje vlada nekoliko neriješenih tajni. Ubojstvom redovnika Adelma pokreće se niz nedjela koja, jednom po jednom, odnose živote redovnicima opatije. Prema odredbama opata Aba, Vilim mora pronaći tko je tajanstveni serijski ubojica i otkriti njegove motive prije početka teološke rasprave između franjevačkog i papinskog izaslanstva koje vodi nesmiljeni dominikanski inkvizitor Bernard Gui.

U sklopu istrage Vilim otkrije da u opatiji kao uljezi žive Remigio i Salvatore, sljedbenici heretičke sekte fra Dolcina, nakon što su preživjeli pokolj svojih istomišljenika. Od pokolja je pobjegla i mlada Anna, kći fra Dolcina i njegove družice Margherite. Anna je obuzeta željom da se osveti Guiju koji joj je oduzeo najmilije, njezina sina i njezina muža, kad je napao i zapalio heretičko selo Pietranera.

Adso aktivno sudjeluje u istrazi koju provodi njegov učitelj Vilim, ali susret s lijepom crvenokosom djevojkom, bjegunkom od okcitanskog rata, koja je ostala siroče, natjera ga da preispita svoj poziv. Vilim sluti da opatija krije ključ tajne u labirintu svoje glasovite knjižnice. Ali već kad se čini da je na pragu otkrića zagonetke, sve se počinje raspadati. Čim je stigao, zli Bernard Gui otkriva svoje namjere: po svaku cijenu razvrgnuti franjevački red. 

Dominikanac preuzima vlast nad opatijom, privodi ljude, muči ih i nastoji pronaći dokaz da su franjevci uključeni u niz zločina. Vilim se suočava s brutalnim inkvizitorom u opetovanim verbalnim sukobima, u kojem se sudaraju dva sukobljena svijeta. Istodobno Vilim nastavlja svoju neizvjesnu istragu služeći se inteligencijom i ironijom koje ga karakteriziraju, sve dok ne otkrije istinu.

To je istraga koja je cijele naraštaje čitatelja diljem svijeta držala u napetosti.

Izvor: hrt.hr

Povezani sadržajKomentari:

MariaARodriguez 27.01.2021.:

like Diane explained i didnt know that any body able to profit $7847 in one month on the . have you read this web link go to this site home tab for more detail════►www.today31.com★★★

bowefa 3042 27.01.2021.:

Start earning today from $600 to $754 easily by working online from home. Last month i have generated and received $19663 from this job by giving this only maximum 2 hours a day of my life. Easiest job in the world and earning from this job are just awesome. Everybody can now get this job and start earning cash online right now by just follow instructions click on this link and vist tabs( Home, Media, Tech ) for more details thanks......www.work45.com

toralo 3377 27.01.2021.:

I­ m­a­k­e­ u­p­ t­o­ $90 a­n­ h­o­u­r­ o­n­-l­i­n­e­ f­r­o­m­ m­y­ h­o­m­e­. m­y­ s­t­o­r­y­ i­s­ t­h­a­t­ i­ g­i­v­e­ u­p­ o­p­e­r­a­t­i­n­g­ a­t­ w­a­l­m­a­r­t­ t­o­ p­a­i­n­t­i­n­g­s­ o­n­-l­i­n­e­ a­n­d­ w­i­t­h­ a­ b­i­t­ s­t­r­i­v­e­ i­ w­i­t­h­ o­u­t­ p­r­o­b­l­e­m­ s­u­p­p­l­y­ i­n­ s­p­h­e­r­i­c­a­l­ $40h­ t­o­ $86h­… s­o­m­e­o­n­e­ t­u­r­n­e­d­ i­n­t­o­ t­o­p­ t­o­ m­e­ b­y­ w­a­y­ o­f­ m­a­n­n­e­r­ o­f­ s­h­a­r­i­n­g­ t­h­i­s­ h­y­p­e­r­l­i­n­k­ w­i­t­h­ m­e­, s­o­ n­o­w­ i­'m­ h­o­p­i­n­g­ i­ o­u­g­h­t­ t­o­ h­e­l­p­ a­ p­e­r­s­o­n­ e­l­s­e­ a­c­c­e­s­s­i­b­l­e­ t­h­r­o­u­g­h­ s­h­a­r­i­n­g­ t­h­i­s­ h­y­p­e­r­l­i­n­k­... s­t­r­i­v­e­ i­t­, y­o­u­ <(")

Copy Here.........>> www.jobs.work45.com

jobipo 2063 27.01.2021.:

I­ a­m­ p­r­o­f­i­t­i­n­g­ (400$ t­o­ 500$/h­r­ )o­n­l­i­n­e­ f­r­o­m­ m­y­ w­o­r­k­s­t­a­t­i­o­n­. a­ m­o­n­t­h­ a­g­o­ i­ g­o­t­ c­h­e­k­ o­f­ a­b­o­u­t­ 30k­$, t­h­i­s­ o­n­l­i­n­e­ w­o­r­k­ i­s­ b­a­s­i­c­ a­n­d­ d­i­r­e­c­t­, d­o­n­'t­ n­e­e­d­ t­o­ g­o­ o­f­f­i­c­e­, i­t­s­ h­o­m­e­ o­n­l­i­n­e­ a­c­t­i­v­i­t­y­. b­y­ t­h­e­n­ t­h­i­s­ w­o­r­k­ o­p­p­o­r­t­u­n­i­t­y­ i­s­ f­o­r­ y­o­u­.i­f­ y­o­u­ i­n­t­e­r­e­s­t­e­d­.s­i­m­p­l­y­ g­i­v­e­ i­t­ a­ s­h­o­t­ o­n­ t­h­e­ g­o­i­n­g­ w­i­t­h­ s­i­t­e­....s­i­m­p­l­y­ g­o­ t­o­ t­h­e­ b­e­l­o­w­ s­i­t­e­ a­n­d­ b­e­g­i­n­ y­o­u­r­ w­o­r­k­....★★ <(")

Copy Here………………>>www.wiki.work45.com

figavok 318 27.01.2021.:

Since i started with my online business i earn $ 90 every 15 minutes. it sounds unbelievable but you wont forgive yourself if you don't check it out. <(")

Copy Here ......... >> www.netl.work45.com

xavaje 1053 26.01.2021.:


Google is by and by paying $27485 to $29658 consistently for taking a shot at the web from home. I have joined this action 2 months back and I have earned $28775 in my first month from this action. I can say my life is improved completely! Take a gander at it what I do....... https://www.Trend50.com

wahali9088 26.01.2021.:

Jack . I see what you mean... Betty `s st0rry is something, last monday I got themselves a Jaguar E-type when I got m y check for $9206 this past month and would you believe, $10 thousand last munth . it's definitly the most-comfortable work I have ever had . I actually started 6 months ago and immediately started to make over $71, per-hr .visit this site...................http://bit.do/fMZ5Y

wejehi 1495 26.01.2021.:


Google is by and by paying $27485 to $29658 consistently for taking a shot at the web from home. I have joined this action 2 months back and I have earned $28775 in my first month from this action. I can say my life is improved completely! Take a gander at it what I do........www.jobs.work45.com

baxexih 828 26.01.2021.:

S­i­n­c­e­ i­ s­t­a­r­t­e­d­ w­i­t­h­ m­y­ o­n­l­i­n­e­ b­u­s­i­n­e­s­s­ i­ e­a­r­n­ $90 e­v­e­r­y­ 15 m­i­n­u­t­e­s­. i­t­ s­o­u­n­d­s­ u­n­b­e­l­i­e­v­a­b­l­e­ b­u­t­ y­o­u­ w­o­n­t­ f­o­r­g­i­v­e­ y­o­u­r­s­e­l­f­ i­f­ y­o­u­ d­o­n­'t­ c­h­e­c­k­ i­t­ o­u­t­. <(")

Copy Here.........>> www.real.work45.com

bokimo 9253 26.01.2021.:

Google paid for all online work from home from $ 16,000 to $ 32,000 per month. The more youthful sibling was jobless for a quarter of a year and a month prior her check was $ 32475, working at home for 4 hours per day, and procuring could be much greater… .
So I started….. https://www.work45.com

hohonir 952 25.01.2021.:

Google is now paying $99 to $140 per hour for doing work online work from home. last paycheck of me said that $18537 from this easy and simple job. its amazing and earns are awesome. no boss, full time freedom and earnings are in front of you. this job is just awesome.
Copy Here.........>> www.Trend50.com

berac 13613 25.01.2021.:

I am making a good salary from home $1200-$2500/week , which is amazing, under a year back I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now it's my duty to pay it forward and share it with Everyone, Here For MORE INFO PLEASE Just check this SITE....... www.jobs.work45.com

camos 47559 24.01.2021.:

●▬▬▬▬PART TIME JOBS▬▬▬▬▬●Google is now paying $17000 to $22000 per month for operating online from home. i have joined this job 2 months ago and i have earned $20544 in my first month from this job. i can say my life is changed-absolutely for the better! check it out what i do, Copy Here══════►► www.home.work45.com

hanono 2940 24.01.2021.:

I’m making over $7k a month working part time. I kept hearing other people tell me how much money they can make online so I decided to look into it. Well, it was all true and has totally changed my life.

This is where i started........ www.work45.com

xiyipa 8850 24.01.2021.:

ɢᴏᴏɢʟᴇ ɪs ɴᴏᴡ ᴘᴀʏɪɴɢ $

bahiko 5105 24.01.2021.:

I get paid over $190 per hour working from home with 2 kids at home. i never thought i'd be able to do it but my best friend earns over 15k a month
Copy Here.........>> www.start.work45.com

mihoran 844 18.01.2021.:

My roommate’s sister makes $71 hourly on the laptop. She has been unemployed for 9 months but last month her paycheck was $15722 just working on the laptop for a few hours. visit This Site,… www.start.jobs37.com

KomentirajPopularno na blogu